Elisabeth Dammann - Cognitive Studies at Trnava University

Center for Cognitive Studies
Trnava University, Faculty of Philosophy
Go to content

Elisabeth Dammann

Lectures

Prof. Elisabeth Schellekens Dammann
(April 2017)

Jarný One week with v roku 2017 je na Katedre filozofie FF TU venovaný skúmaniu vzťahu epistemológie a estetiky, krásy a estetickej skúsenosti. Naše pozvanie tentokrát prijala prof. Elisabeth Schellekens Dammann z univerzity vo švédskej Uppsale.

Elisabeth Shellekens vyštudovala MA (Hons.) a MSc (Res) na University of Edinburgh a PhD na King's College London, kde od roku 2003 pôsobila ako post-dok - výskumný pracovník. Od roku 2006 prednášala na Durham University a od roku 2014 je profesorkou estetiky na katedre filozofie univerzity v Uppsale. Jej vedecké záujmy sa sústreďujú na normativitu, Kanta, Huma, rozlíšenie medzi faktom a hodnotou, subjektivizmus a objektivizmus, realizmus a anti-realizmus. Venovala sa kognitívnej hodnote umenia, neuroestetike a vzťahu medzi morálnou a estetickou hodnotou. Je editorkou (s John Hymanom) prestížneho British Journal of Aesthetics a členkou edičnej rady Journal of Aesthetics and Art Criticism's.  Je autorkou kníh: Who’s Afraid of Conceptual Art? 2009. (s Goldie, P.) London: Routledge, Aesthetics and Morality. 2007. London: Continuum., editorkou: The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology. 2011.(spolu s Goldie, P.) Oxford: Oxford University Press a Philosophy and Conceptual Art. 2007. (s Goldie, P.) Oxford: Oxford University Press.

Je vydatá za muzikológa a hudobného kritika Guy Dammanna (MA, 1994 - University of Oxford, MMus 1999, PhD. 2006 na King's College, London), ktorý sa venue filozofii hudby a estetike, kriticizmu, vzťahu medzi Jean-Jacques Rousseauovou hudobnou teóriou a jeho morálnou filozofiou (dzertačná práca: "The Morality of Musical Imitation in Jean-Jacques Rousseau") a ktorý je stálym kritikom pre the Guardian a the Times Literary Supplement. Guy od roku 2009 učil na Guildhall School of Music and Drama in London a od roku 2014 pôsobí na katedre muzikológie na uppsalaskej univerzite. S Elisabeth majú spolu dve deti.

Program najbližšieho One week with... s Elisabeth Schellekens (Uppsala University):

2017/04/19 - Wednesday, 10:20-12:00, (3P1) : What is Aesthetic Perception? Philosophical and Psychological Perspectives.

2017/04/20 - Thursday 10:20-12:00, (3P1) : Non-perceptual Art I: Ideas, artistic medium and the acquaintance principle.

2017/04/20 - Thursday 13:00-14:40, (3P1) : Non-perceptual Art II: Testimony and imagination.

2017/04/21- Friday, 10:20-12:00,  (3P1) : Intelligible Beauty? Maths, Morality and Knowledge.

2017/04/24 - Monday 10:20:12:00,  (3P1), Guy Stephen Dammann: Understanding Music: Perception, Emotion, Cognition


Back to content